Conservering en restauratie

Restauratoren houden zich bezig met de conservering en restauratie van cultureel erfgoed. Als textielrestaurator ben ik gespecialiseerd in de conservering en restauratie van alle vormen van textiel. Alle objecten en zeker objecten van textiel zijn onderhevig aan verval, dat is een natuurlijk proces dat niet is te stoppen.

Degradatie van textiel

Textiel is een vergankelijk materiaal dat door verschillende factoren kan worden aangetast. Omdat textiel vaak een gebruiksgoed is, denk maar aan kleding of tapijten, kan slijtage optreden door gebruik. Maar ook als textiel niet (meer) gebruikt wordt, kan het nog steeds worden aangetast door natuurlijke vijanden zoals licht, vocht, klimaatschommelingen, stof, vuil, schimmels en insecten.

Conservering en restauratie

Dit degradatieproces is wel te vertragen, door bijvoorbeeld verbeteringen aan te brengen in de omgeving van het object of in de wijze waarop een collectie wordt verpakt, opgeslagen en gepresenteerd. Dit wordt preventieve conservering genoemd.

Soms zijn er maatregelen nodig aan het object zelf, om de conditie van het object te stabiliseren en ervoor te zorgen dat het behouden blijft voor de toekomst. Dit kan bijvoorbeeld zijn: vuil verwijderen, zwakke delen ondersteunen of losse onderdelen consolideren. In dat geval wordt gesproken van actieve conservering.

Tegenwoordig wordt meestal pas van restauratie gesproken wanneer een object wordt teruggebracht naar een ‘oorspronkelijke staat’. In de praktijk betekent dit vaak dat aangetaste of verloren delen worden aangevuld of vervangen door nieuw materiaal.

DOEL

Doel van conservering en restauratie is om een object te behouden, verval tegen te gaan of zoveel mogelijk te beperken. Als restaurator houd ik mij aan een ethische code waarbij ik ernaar streef de originele materialen, de betekenis en geschiedenis van het object zo veel mogelijk in hun waarde te laten.