Diensten

ADVIES

Een restaurator zal altijd kijken naar de oorzaken van schade en problemen aan objecten. Als de oorzaak van het probleem niet wordt aangepakt, heeft behandeling van een object weinig zin, omdat het daarna weer aan dezelfde factoren wordt blootgesteld. Soms is het nodig om aanpassingen te doen in de omgeving van het object. Met kleine aanpassingen kan vaak al veel bereikt worden. Neem contact op voor advies op maat.

CONDITIECHECK

Heeft u zorgen over de conditie waarin uw objecten verkeren? Zijn er maatregelen nodig om de levensduur van objecten te verlengen? Alleen een restaurator kan een goede inschatting maken van de conditie van een object. Er wordt een conditierapport opgesteld, dit kan zo kort of zo uitgebreid worden als men maar wil. Wanneer het om veel objecten gaat, kan door middel van een Quick Scan een prioriteitenlijst worden aangelegd. Neem contact op om de mogelijkheden te bespreken.

BEHANDELING

Wanneer behandeling van een object nodig is, zal met de opdrachtgever besproken worden wat de wensen en plannen zijn. Is het alleen noodzakelijk om de conditie van het object te stabiliseren om verder verval te voorkomen? Of bestaan er plannen om het object te presenteren en is het daarom wenselijk om ook het uiterlijk van het object te verbeteren? Vaak zijn er meerdere behandelingsopties. Neem vrijblijvend contact op met mij om de wensen en mogelijkheden te bespreken.

OPSLAG EN PRESENTATIE

Goed opslaan en presenteren is van groot belang voor het behoud van kwetsbare textiel, het voorkomt schade aan het object en vertraagt de achteruitgang van het materiaal. Als textielrestaurator kan ik helpen bij het goed en veilig verpakken, opbergen en presenteren van objecten. Denk bijvoorbeeld aan het maken van steunen voor kostuums, het ophangen van tapijten of inlijstklaar maken van borduurwerken. Soms kan met heel eenvoudige middelen worden volstaan, in andere gevallen vergt het meer tijd en denkwerk. In alle gevallen kunt u bij mij terecht. Neem gerust contact op.

REINIGEN

Soms is het nodig om objecten te reinigen. Niet alleen om esthetische redenen, maar ook omdat vuil het object kan aantasten en schade kan verergeren. Maar reinigen brengt ook risico’s met zich mee. Laat dit daarom altijd over aan een textielrestaurator. Neem gerust contact op.

ONDERZOEK

Wilt u meer weten over de achtergrond van het object, over het materiaal, de gebruikte kleurstoffen of pigmenten of over de oorzaken van de schade? Als textielrestaurator én kunsthistoricus heb ik de kennis en kunde in huis om nader onderzoek te kunnen doen naar het object. Neem gerust contact op.

REGISTRATIE

Als ervaren registrator kan ik desgewenst ook een collectie-inventarisatie maken. Ik heb ruime ervaring met de collectieregistratiesystemen TMS en Adlib. Neem gerust contact op.

OP LOCATIE

Behandelingen kunnen op locatie worden uitgevoerd. Met de opdrachtgever wordt overlegd wat het meest wenselijk is. Neem gerust contact op.